• Aleksandra Bosak

Co się dzieje z jedzeniem na wysypiskach śmieci?

Kiedy zastanawiamy się nad problemem rozkładu śmieci, materiały organiczne nie są postrzegane przez nas jako duży problem. Przecież resztki z jedzenia czy papier rozłożą się na wysypisku w ciągu kilku tygodni, prawda? Jednak okazuje się, że to nie jest takie proste. Na śmietniskach można znaleźć wiele biodegradowalnych materiałów, które wbrew pozorom trzymają się całkiem nieźle.

Co jest przyczyną takiego zjawiska? Czym różnią się wysypiska od domowego kompostownika? Przecież w naszym gospodarstwie jedzenie rozkłada się w ciągu kilku tygodni i tworzy bardzo pożyteczny nawóz. Kompostowanie jest procesem, do którego niezbędny jest tlen. Niestety w piętrzących się hałdach śmieci dostęp do tlenu jest znacznie ograniczony, a w powstałym w ten sposób środowisku beztlenowym powstają szkodliwe gazy, przede wszystkim metan. Jest on znacznie bardziej szkodliwy dla środowiska niż dwutlenek węgla. Dlatego właśnie tak znaczącą rolę odgrywają kompostowniki i wszelkie formy ograniczania powstawania resztek w naszych kuchniach.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Wywiad z freeganką

,, [...] stereotyp – że freeganie jedzą zgniłe jedzenie ze śmietników. To wcale nie jest prawdą, bo my nie jemy zepsutej żywności. Mamy nosy, oczy i smak jak wszyscy inni i potrafimy ocenić, czy coś s